JINGART 2019

May 30 - June 2, 2019
Beijing

Jiro Yoshihara, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Sadamasa Motonaga, Chiyu Uemae, Yasuo Sumi, Shozo Shimamoto, Takesada Matsutani, Tsuyoshi Maekawa, Yayoi Kusama, Yoshitomo Nara, Katsuyoshi Inokuma, Tetsuo Mizù, Tadaaki Kuwayama, Yuichi Inoue, Yukihisa Isobe, Miwa Komatsu, Osamu Watanabe, Chris Succo, Ahhi Choi,

INFORMATION

JINGART 2019
May 30 - June 2, 2019

MAIL MAGAZINE

If you chose to subscribe to our newsletter, you will receive the latest news and exclusive offers by email.