GUTAI group, Yuichi Inoue, Hisao Domoto, Toshimitsu Imai, Yayoi Kusama, Tadaaki Kuwayama, Natsuyuki Nakanishi, Jiro Takamatsu, Yukihisa Isobe, Lee U-Fan, Tetsuo Mizu, Masaaki Miyasako, Katsuyoshi Inokuma, Makoto Saito, Shinro Ohtake, Kazumi Nakamura, Hiroshi Senju, Yu Kawashima, etc.