Participating artists:
Yayoi Kusama, Toshimitsu Imai, Hisao Domoto, Natsuyuki Nakanishi, Yukihisa Isobe, Shozo Shimamoto, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Yasuo Sumi, Shuji Mukai, Tsuyoshi Maekawa, Yuko Nasaka