Represented artists:
Yayoi Kusama, Jiro Yoshihara, Shozo Shimamoto, Chiyu Uemae, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Sadamasa Motonaga, Yasuo Sumi, Shuji Mukai, Tsuyoshi Maekawa, Yuko Nasaka, Senkichiro Nasaka, Go Yayanagi, Tetsuo Mizù, Ukita Yozo, Natsuyuki Nakanishi, Nobuko Watabiki, Kiro Uehara, Makoto Saito, Kazumi Nakamura, Katsuyoshi Inokuma, Yoshitomo Nara