YOSHIMASA TSUCHIYA: colored wood craving
Karuizawa Gallery1

YOSHIMASA TSUCHIYA: colored wood craving

October 3 - October 28, 2013

HIDEKI NISHIYAMA + SHUNKEI JAPAN
Karuizawa Gallery2

HIDEKI NISHIYAMA + SHUNKEI JAPAN

October 3 - October 28, 2013

HIDEAKI KOBAYASHI
Karuizawa Gallery3

HIDEAKI KOBAYASHI

October 3 - October 28, 2013

MASAAKI MIYASAKO: Yuzuriha no koro
Karuizawa Gallery4

MASAAKI MIYASAKO: Yuzuriha no koro

October 3 - October 25, 2013

YAYOI KUSAMA
Tokyo

YAYOI KUSAMA

September 11 - October 21, 2013

GUO HUA CAI: Leave and come
Karuizawa Gallery3

GUO HUA CAI: Leave and come

September 11 - September 29, 2013

YUKO MARUO: After Gooskanpi
Karuizawa Gallery2

YUKO MARUO: After Gooskanpi

September 4 - September 29, 2013

SEIKA TAKAHASHI: Onion philosophy
Karuizawa Gallery1

SEIKA TAKAHASHI: Onion philosophy

September 4 - September 29, 2013