GUO HUA CAI: Leave and come
Karuizawa Gallery3

GUO HUA CAI: Leave and come

September 11 - September 29, 2013

YUKO MARUO: After Gooskanpi
Karuizawa Gallery2

YUKO MARUO: After Gooskanpi

September 4 - September 29, 2013

SEIKA TAKAHASHI: Onion philosophy
Karuizawa Gallery1

SEIKA TAKAHASHI: Onion philosophy

September 4 - September 29, 2013

SANO MAGIC
Karuizawa Gallery1

SANO MAGIC

April 11 - September 23, 2013

YAYOI KUSAMA
Karuizawa Gallery4

YAYOI KUSAMA

April 11 - September 23, 2013

HANAKO KUNISHI: This and that
Karuizawa Gallery3

HANAKO KUNISHI: This and that

August 28 - September 9, 2013

TADAYOSHI KISHINO, SHO KISHINO, KAN KISHINO: succession in family
Karuizawa Gallery2

TADAYOSHI KISHINO, SHO KISHINO, KAN KISHINO: succession in family

July 31 - September 2, 2013

RYUHEI SAKO: metal works
Karuizawa Gallery1

RYUHEI SAKO: metal works

July 31 - September 2, 2013