Represented artists:
Yayoi Kusama, Yoshitomo Nara, Shuji Mukai, Sadamasa Motonaga, Yuko Nasaka, Chiyu Uemae, Yasuo Sumi, Shozo Shimamoto, Kazuo Shiraga