KAZUO SHIRAGA, TSUYOSHI MAEKAWA, LEE U FAN, YAYOI KUSAMA, YOSHITOMO NARA, KATSUYOSHI INOKUMA, TETSUO MIZÙ, KIM DEOK HAN, AHHI CHOI, PHILIP COLBERT, ICCO YOSHIMURA, ANDREAS MÜHE