Participating artists:
GUTAI and MONO-HA artists
Jiro Yoshihara, Kazuo Shiraga, Sadamasa Motonaga, Shozo Shimamoto, Chiyu Uemae, Tsuyoshi Maekawa, Takesada Matsutani, Lee Ufan, Nobuo Sekine
Prominent Contemporary artists
Yayoi Kusama, Yoshitomo Nara, Miwa Komatsu, Etsu Egami, Mizù, Katsuyoshi Inokuma, Ren Sihong, Han Youngwook, Jiang Miao, Chen Yingjie, Wu Shuang, Yuji Kanamaru, Ahhi Choi

JINGART 2021 Special Feature