Yayoi Kusama, Yoshitomo nara, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Sadamasa Motonaga, Chiyu Uemae, Shuji Mukai, Tsuyoshi Maekawa, Katsuyoshi Inokuma, Tetsuo Mizù, Go Yayanagi, Natsuyuki Nakanishi, Takesada Matsutani, Ahhi Choi, Miwa Komatsu, HEBIME, Chris Succo, Turi Simeti, Natale Addamiano, Florentijn Hofman, Kaws