Yayoi Kusama, Yoshitomo Nara, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Yasuo Sumi, Tetsuo Mizù, Shuji Mukai, Tsuyoshi Maekawa, Katsuyoshi Inokuma, Yuichi Inoue, Yuko Nasaka, Miwa Komatsu, Ahhi Choi, Yuuna Okanishi, Florentijn Hofman, Yuco Maruo, Chris Succo