YAYOI KUSAMA, YOSHITOMO NARA, TAKASHI MURAKAMI, KAZUYUKI FUTAGAWA, MIWA KOMATSU, RONALD VENTURA, FLORENTIJN HOFMAN, YUJI KANAMARU, TODD JAMES, FABIO MODICA, PHILIP COLBERT, JIANG MIAO, ETSU EGAMI, CHEN YINGJEI, KIM DEOKHA