SHOZO SHIMAMOTO, CHIYU UEMAE, ATSUKO TANAKA, SADAMASA MOTONAGA, SHUJI MUKAI, TSUYOSHI MAEKAWA, YUKO NASAKA, YAYOI KUSAMA, TETSUO MIZÙ, KATSUYOSHI INOKUMA, JIRO YOSHIHARA, TAKESADA MATSUTANI, YOSHITOMO NARA, PHILIP COLBERT, NAITO RAKUKO, REN SIHONG, JIANG MIAO, WU SHUANG, KAREN SHIOZAWA, EGAMI ETSU, AHHI CHOI, CHEN YINGJIE