JIRO YOSHIHARA, KAZUO SHIRAGA, ATSUKO TANAKA, SADAMASA MOTONAGA, SHOZO SHIMAMOTO, YUKO NASAKA, TSUYOSHI MAEKAWA, LEE U FAN, NATSUYUKI NAKANISHI, YAYOI KUSAMA, YOSHITOMO NARA, KATSUYOSHI INOKUMA, TETSUO MIZÙ, TADAAKI KUWAYAMA, MIWA KOMATSU, YUJI KANAMARU, PHILIP COLBERT, FABIO MODICA