Kazuo Shiraga, Sadamasa Motonaga, Atsuko Tanaka, Tsuyoshi Maekawa, Shuji Mukai, Chiyu Uemae, Yayoi Kusama, Yoshitomo Nara, Katsuyoshi Inokuma, Tetsuo Mizù, Florentijn Hofman, Miwa Komatsu, Chris Succo, Ahhi Choi, Yuuna Okanishi